ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE DERVENTA

Konkursi i oglasi

SportVrijeme
OBRAZOVANJE

Naziv ustanove Telefon E-mail
JU Srednjoškolski centar
„Mihajlo Pupin“
053 333 175 gimde@teol.net
JU Stručna i tehnička škola 053 331 161 ssrzs.de@teol.net
JU Osnovna škola
„Nikola Tesla“
053 333 265
333 699
 os106@teol.net
JU Osnovna škola
„19. april“
053 333 093 os105@teol.net
JU Osnovna škola
„Todor Dokić“
 053 333 107 os107@teol.net
JU Osnovna škola
„Đorđo Panzalović“
053 326 710 os108@teol.net
JU Centar za djecu i
omladinu sa smetnjama u
razvoju „Budućnost“
053 333 340
331 876
os109@teol.net
JU Dječije obdanište
„Trol“
053 333 235 vrtictrol@gmail.com
Muzička škola 053 333 699 os106@teol.net
Učiteljski fakultet Banjaluka-
Studijska grupa Derventa
051 322 780 fil.fakultet@blic.net


Broj pregleda: 24529

Nazad
Vrh stranice
Budžet


Skupštinski materijalJavne raspraveLinkovi

Grb Opština Derventa
JIB: 4400164060007
Šifra: 027
Žiro račun:
5550080125200339

Kontaktne informacije
Adresa: Trg oslobođenja 3
Telefon: +387 53 315 106
Fax: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Servisne informacije