ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE DERVENTA

Konkursi i oglasi

SportVrijeme

Vijesti
Ukupno vijesti: 1489     Sledeća strana
18.06.2018 20:40:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i  tri člana Upravnog odbora Javne ustanove  „Centar za kulturu“ Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine, Odlukom broj: 01-022-173/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu„Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. ... više

18.06.2018 20:35:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove  „Centar za socijalni rad Derventa“, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-170/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. ... više

18.06.2018 20:30:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-171/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. Rok ... više

18.06.2018 20:20:39 [Konkursi i oglasi]


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-172/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna ... više

18.06.2018 19:17:36 [Konkursi i oglasi]

JAVNI UVID u Nacrt Regulacionog plana „RAMPA“

    Na osnovu  člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sluužbeni glasnik Republike Srpske, broj: 40/13, 106/15 i 03/16), i Odluke Skupštine opštine Derventa o pristupanju izradi Regulacionog plana „RAMPA“, broj: 01-022-213/16 od 14.12.2016. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Derventa, objavljuje

O G L A S

    Poziva se javnost i vlasnici nepokretnosti na području ... više

18.06.2018 18:00:00 [Konkursi i oglasi]

O G L A S

Obavještava se Ivan Popović, sin Ivana , koji je vlasnik katastarske parcele broj 1292 k.o. Derventa 1, da je u toku izmjena dijela Regulacionog plana „Centar Istok- Centar Zapad- Blok br. 4“  a u čijem obuhvatu se nalazi i navedena parcela.  

S tim u vezi, naprijed imenovani se poziva da se javi u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Derventa (kancelarija br. 23 i 24) kako bi dobio detaljne informacije o toku izrade ... više

14.06.2018 10:20:39 [Konkursi i oglasi]


U prilogu
14.06.2018 10:20:39 [Konkursi i oglasi]


U prilogu
11.06.2018 11:26:38 [Izbori 2018]


u prilogu
11.06.2018 11:26:38 [Izbori 2018]


u prilogu
    Sledeća strana
Nazad
Vrh stranice
Izbori 2018


Budžet


Skupštinski materijalJavne rasprave


Linkovi

Grb Opština Derventa
JIB: 4400164060007
Šifra: 027
Žiro račun:
5550080125200339

Kontaktne informacije
Adresa: Trg oslobođenja 3
Telefon: +387 53 315 106
Fax: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Servisne informacije