ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

11.04.2018 14:27:13 [Јавне расправе]

Позив за јавну расправу на утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину (4949 прегледа) (440 KB)

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 Број:04-402-3/18

Датум:11. 04. 2018. године

  

П О З И В   З А   ЈА В Н У   Р А С ПР А В А

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на

утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину 

Начелник општине Дервента,у складу са чланом 31. став 1. тачка в)и чланом 35. Закона о буџетскомсистему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15, 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Законао локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом  68. став 1. тачка3) Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) дана11. 04. 2018. године, донио је Одлукуо утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општинеДервента за 2018. годину - Ребаланса буџетаопштине Дервента за 2018. годину број 02-402-3/18 од 11. 04. 2018. године (у даљемтексту: Одлука).

У складу са тачком2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансиједа спроведе јавну расправу поутврђеном Нацрту Ребалансу буџета општине Дервента за 2018. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној формиу периоду од  12. 04. до 12. 05. 2018. године.

Одјељењеза финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервентаи огласну таблу општине Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.

Циљ јавног позиваје упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета општине Дервента за2018. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестијакоје ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

 

 

 

                             НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА

   Миле Стринић,с.р. Број прегледа: 329

Назад
Врх странице
Избори 2018


Буџет


Скупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације